ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 přípravku PledOx užívaného v kombinaci s modifikovanou terapií FOLFOX6 (5 FU/FA a oxaliplatina) pro zamezení chemoterapií indukované periferní neuropatie (CIPN) u pacientů v první línii léčby metastatického kolorektálního karcinomu
EudraCT number 2017-004754-42
Číslo protokolu PP06490
Zadavatel PledPharma AB, Grev Turegatan 11c, SE 114 46 Stockholm, Sweden
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza metastatický kolorektální karcinom
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 1.2.2019
Datum schválení MEK
Datum zahájení 27.5.2019
Datum ukončení 2.10.2020
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Onkologická klinika,U Nemocnice 2,Praha 2,128 08
Nemocnice Hořovice, NH Hospital, a.s.,Onkologie,K Nemocnici 1106,Hořovice,268 31
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.,Onkologické oddělení,Máchova 400,Benešov,256 01
Nemocnice České Budějovice, a.s.,Onkologické oddělení,B. Němcové 585/54,České Budějovice,370 01 (již neprobíhá)
Nemocnice Na Pleši, s.r.o.,Institut onkologie a rehabilitace,Nová Ves pod Pleší 110,Nová Ves pod Pleší,262 04
Nemocnice Na Bulovce,Ústav radiační onkologie,Budínova 67/2,Praha 8 - Libeň,180 81
Thomayerova nemocnice,Onkologická klinika,Vídeňská 800,Praha 4,140 59

Zpět na seznam