ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, nezaslepené, multicentrické globální klinické hodnocení fáze III, jehož cílem je stanovit účinnost a bezpečnost durvalumabu podávaného s kombinovanou léčbou gemcitabinem+cisplatinou v neoadjuvantní terapii následované monoterapií durvalumabu v adjuvantní léčbě u pacientů s karcinomem močového měchýře invadujícím svalovinu (NIAGARA)
EudraCT number 2018-001811-59
Číslo protokolu D933RC00001
Zadavatel AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Sweden
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom močového měchýře
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 5.2.2019
Datum schválení MEK
Datum zahájení 8.4.2019
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice v Motole,Onkologická klinika 2. LF UK,V Úvalu 84, Praha 5,150 06
Masarykův onkologický ústav,,Žlutý kopec 7,Brno,602 00
Fakultní nemocnice u sv. Anny,Onkologicko-chirurgické oddělení,Pekařská 664/53,Brno,656 91
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I.P.Pavlova 185/6,Olomouc,779 00
Nemocnice Na Bulovce,Ústav radiační onkologie,Budínova 67/2,Praha 8,180 81
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ,Onkologická klinika,U Nemocnice 499/2,Praha 2,128 08
Fakultní nemocnice Hradec Králové,Klinika onkologie a radioterapie,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05
Thomayerova Nemocnice,Onkologická klinika,Vídeňská 800,Praha 4,140 59

Zpět na seznam