ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Racionální výběr Anti-EGFR terapie v první linii léčby pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem wild-type KRAS / NRAS na základě použití molekulárního prediktoru miR-31-5p
EudraCT number 2018-001210-15
Číslo protokolu MOU-2017-02
Zadavatel Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53, Česká republika
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza metastazující kolorektální karcinom wild-type KRAS / NRAS
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 19.11.2018
Datum schválení MEK 10.10.2018
Datum zahájení 1.8.2019
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Krajská nemocnice T. Bati ,Onkologické oddělení,Havlíčkovo náb. 600 ,Zlín ,762 75
Masarykova nemocnice v Ústí na Labem,Onkologické oddělení,Sociální péče 12A,Ústí nad Labem,401 13
Fakultní nemocnice Plzeň,Onkologická a radioterapeutická klinika,Edvarda Beneše 13 ,Plzeň-Bory, 305 99
Nemocnice Jihlava,Onkologické oddělení,Vrchlického 59,Jihlava ,586 33
Krajská nemocnice Liberec,Klinická onkologie,Husova 10 ,Liberec ,460 63
Fakultní nemocnice v Motole,Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol,V Úvalu 84 ,Praha 5 ,150 06
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Onkologická klinika,U Nemocnice 2 ,Praha,12800
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Radioterapeutická a onkologická klinika,Šrobárova 50 ,Praha 10, 100 34
Fakultní nemocnice Ostrava,Klinika onkologická,17. listopadu 5,Ostrava,708 52
Fakultní nemocnice Brno,Interní hematologická a onkologická klinika,Jihlavská 20,Brno,62500
Masarykův onkologický ústav,Klinika komplexní onkologické péče,Žlutý kopec 7,Brno,65653

Zpět na seznam