ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrická studie o dvou částech (dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná část/otevřená část) hodnotící bezpečnost, snášenlivost a účinnost inclisiranu u subjektů s homozygotní familiární hypercholesterolémií (HoFH)
EudraCT number 2018-000893-31
Číslo protokolu MDCO-PCS-17-02
Zadavatel Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, Basel, 4056, Switzerland
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza homozygotní familiární hypercholesterolémie (HoFH)
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 26.11.2018
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení 17.12.2019
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Hradec Králové,III. Interní gerontometabolická klinika,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05

Zpět na seznam