ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené srovnání fáze 3 hodnotící terapii platinovými léčivy v kombinaci s přípravky TSR 042 a Niraparib nebo standardní terapii platinovými léčivy jako prvotní léčbu nemucinózního epiteliálního maligního nádorového onemocnění vaječníku stadia III nebo IV
EudraCT number 2018-000413-20
Číslo protokolu 3000-03-005/ENGOT-OV44
Zadavatel TESARO, Inc., 1000 Winter Street, Suite 3300, MA 02451 Waltham, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza Epiteliální maligní nádorové onemocnění vaječníku
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 10.10.2018
Datum schválení MEK 12.11.2018
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Nemocnice na Bulovce,Gynekologicko-porodnická klinika ,Budínova 67/2,Praha 8 - Libeň,180 81
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I.P. Pavlova 6,Olomouc,779 00
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN,Apolinářská 18,Praha 2,128 51

Zpět na seznam