Detail klinického hodnocení

Název studie Jeden cyklus blinatumomabu následovaný vysokodávkovanou chemoterapií v indukční léčbě Ph-negativní akutní lymfoblastové leukémie dospělých.
EudraCT number 2017-004577-14
Číslo protokolu Blina-CELL
Zadavatel Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 2094/1, 128 00 Praha 2
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza akutní lymfoblastová leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 13.11.2018
Datum schválení MEK 5.12.2018
Datum zahájení 9.5.2019
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Ostrava ,Klinika hematoonkologie,17. listopadu 1790 ,Ostrava,708 52
Fakultní nemocnice Olomouc ,Hematoonkologická klinika,I. P. Pavlova 185/6 ,Olomouc,779 00
Fakultní nemocnice Hradec Králové,IV. interní hematologická klinika,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05
Fakultní nemocnice Brno,Interní hematologická a onkologická klinika,Jihlavská 20,Brno,625 00
Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 2094/1,Praha,128 20

Zpět na seznam