ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie následovaná otevřenou léčebnou periodou k vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti alirocumabu u dětí a dospívajících s heterozygotní familiární hypercholesterolémií
EudraCT number 2017-001903-60
Číslo protokolu EFC14643
Zadavatel Sanofi-aventis recherche & développement, 1, avenue Pierre Brossolette, 91380 Chilly-Mazarin, France
Indikační skupina Kardio-vaskulární systém
Diagnóza Hypercholesterolémie
Zařazovaná populace Děti předškolní a nižší školní věk (2 - 11 let)
Dospívající (12 - 17 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 19.9.2018
Datum schválení MEK 10.10.2018
Datum zahájení 19.12.2018
Datum ukončení 10.8.2022
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Plzeň,Dětská klinika,Alej Svobody 80,Plzeň-Lochotín,304 60
Fakultní nemocnice Brno,Pediatrická klinika,Černopolní 9,Brno,613 00
Fakultní nemocnice v Motole,Ústav lékařské chemie a klinické biochemie,V Úvalu 84,Praha 5,150 06

Zpět na seznam