ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie RANDOMIZOVANÁ, OTEVŘENÁ, MULTICENTRICKÁ STUDIE FÁZE 3 HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST AVELUMABU V KOMBINACI S CHEMOTERAPIÍ NÁSLEDOVANOU UDRŽOVACÍ LÉČBOU AVELUMABEM V KOMBINACI S TALAZOPARIBEM, INHIBITOREM POLY (ADENOSINDIFOSFÁT [ADP]-RIBÓZA) POLYMERÁZY (PARP), U PACIENTEK S DOSUD NELÉČENÝM POKROČILÝM NÁDOREM VAJEČNÍKŮ (JAVELIN OVARIAN PARP 100)
EudraCT number 2017-004456-30
Číslo protokolu B9991030
Zadavatel Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza nádor vaječníků
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 4.10.2018
Datum schválení MEK 12.11.2018
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Brno,Interní hematologická a onkologická klinika,Jihlavská 20,Brno,625 00
Masarykův onkologický ústav,Klinika komplexní onkologické péče,Žlutý kopec 7,Brno,656 53
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I.P.Pavlova 185/6,Olomouc,779 00
Fakultní nemocnice Ostrava ,Gynekologicko-porodnická klinika, Onkogynekologické oddělení,17.listopadu 1790,Ostrava-Poruba,708 52
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Gynekologicko-porodnická klinika, Onkogynekologické centrum,Apolinářská 18,Praha 2,128 51

Zpět na seznam