ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované multicentrickéklinické hodnocení fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost pimodiviru vkombinaci s obvyklou léčbou u adolescentních, dospělých a staršíchnehospitalizovaných pacientů s chřipkou typu A, u nichž hrozí riziko vznikukomplikací
EudraCT number 2017-002217-59
Číslo protokolu 63623872FLZ3002
Zadavatel Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgium
Indikační skupina Infekce (včetně akutních stavů jako např. sepse;+ ATB)
Diagnóza chřipka typu A
Zařazovaná populace Dospívající (12 - 17 let)
Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 17.8.2018
Datum schválení MEK 27.6.2018
Datum zahájení 25.2.2019
Datum ukončení 11.9.2020
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH ADMED s.r.o.,Třída Čsl. Legií 2118/6,České Budějovice,370 06
Sarkamed, s.r.o., Čechova 987/4,Slaný,274 01
SANARE, s.r.o., Dienzenhoferova 43/14,České Budějovice,370 06
MUDr. Igor Karen, Kbel 163, Benátky nad Jizerou,294 71
Nemocnice Kyjov, Infekční oddělení,Strážovská 1247/22,Kyjov,697 01
Saniga, s.r.o.,Tovární 2093,Sokolov,356 01
Praktik Pb s.r.o, Politických vězňů 523,Příbram,261 01

Zpět na seznam