Detail klinického hodnocení

Název studie RANDOMIZOVANÁ (1:1), DVOJITĚ ZASLEPENÁ, MULTICENTRICKÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE HODNOTÍCÍ INTENZIVNÍ CHEMOTERAPII S NEBO BEZ GLASDEGIBU (PF 04449913) NEBO AZACITIDIN (AZA) S NEBO BEZ GLASDEGIBU U PACIENTŮ S DŘÍVE NELÉČENOU AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIÍ.
EudraCT number 2017-002822-19
Číslo protokolu B1371019
Zadavatel Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, United States of America
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza myeloidní leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 13.7.2018
Datum schválení MEK 7.2.2018
Datum zahájení 24.9.2018
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 2904/1,Praha 2,128 20 (již neprobíhá)
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Interní hematologická klinika,Šrobárova 1150/50,Praha 10,100 34
Fakultní nemocnice Brno,Interní hematologická a onkologická klinika,Jihlavská 20,Brno,625 00
Fakultní nemocnice Ostrava,Klinika hematoonkologie,17. listopadu 1790/5,Ostrava - Poruba,708 52

Zpět na seznam