ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Imunitní reakce na vakcínu proti chřipce u subjektů s B-buňkami Malignity léčené Idelalisibem
EudraCT number 2017-003055-30
Číslo protokolu GS-US-313-4100
Zadavatel Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, United States of America
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza chřipková vakcína / Idelalisib
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 13..6.2018
Datum schválení MEK 6.6.2018
Datum zahájení 27.12.2018
Datum ukončení 23.10.2019
Poznámka Nebylo to z důvodů bezpečnosti, ale postauthorizačnípožadavek byl již splněn.
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice v Motole,Onkologická klinika,V Úvalu 84,Praha 5-Motol,150 06
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Interní hematologická klinika,Šrobárova 1150/50,Praha 10,100 34

Zpět na seznam