ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie OTEVŘENÉ, RANDOMIZOVANÉ, MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III SE DVĚMA RAMENY, POSUZUJÍCÍ FARMAKOKINETIKU, ÚČINNOST A BEZPEČNOST KOMBINACE FIXNÍ DÁVKY PODKOŽNĚ PODÁVANÉHO PERTUZUMABU A TRASTUZUMABU SPOLU S CHEMOTERAPIÍ U PACIENTŮ S HER2 POZITIVNÍM KARCINOMEM PRSU V RANÉ FÁZI
EudraCT number 2017-004897-32
Číslo protokolu WO40324
Zadavatel F. Hoffmann-La Roche Ltd.,Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Switzerland
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prsu
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 8.10.2018
Datum schválení MEK 23.10.2018
Datum zahájení 1.11.2018
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Hradec Králové,Klinika onkologie a radioterapie,Sokolská 581,Hradec Králové,50005
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Onkologická klinika,Karlovo náměstí 32,Praha 2,12808
Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7,Brno,65653
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I.P.Pavlova 6,Olomouc,77900 (již neprobíhá)
Onkologické a radiologické centrum Multiscan Pardubice, Kyjevská 44,Pardubice,53203

Zpět na seznam