ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Studie fáze 2 hodnotící účinnost a snášenlivost přípravku Debio 1562 v kombinaci s rituximabem u pacientů s relabujícím a/nebo refrakterním difúzním velkobuněčným B-lymfomem a jinými formami Non-Hodgkinova lymfomu
EudraCT number 2015-004061-87
Číslo protokolu Debio1562-201
Zadavatel Debiopharm International S.A., Forum "apres demain", Chemin Messidor 5-7, P.O. Box 5091, CH-1002 Lausanne, Switzerland
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza non-Hodgkinův lymfom
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 16.7.2018
Datum schválení MEK 18.7.2018
Datum zahájení 10.9.2018
Datum ukončení 7.4.2021
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH I. interní klinika - klinika hematologie, VFN Praha
FN Hradec Králové,IV. interní hematologická klinika,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05
FN Královské Vinohrady,Interní hematologická klinika,Šrobárova 1150/50,Praha 10,100 34
FN Brno,Interní hematologická a onkologická klinika,Jihlavská 20,Brno,625 00

Zpět na seznam