ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované multicentrické klinické hodnocení fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost pimodiviru v kombinaci s obvyklou léčbou u adolescentních, dospělých a starších hospitalizovaných pacientů s chřipkou typu A
EudraCT number 2017-002156-84
Číslo protokolu 63623872FLZ3001
Zadavatel Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgium
Indikační skupina Infekce (včetně akutních stavů jako např. sepse;+ ATB)
Diagnóza chřipka typu A
Zařazovaná populace Dospívající (12 - 17 let)
Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 16.7.2018
Datum schválení MEK 4.4.2018
Datum zahájení 19.12.2019
Datum ukončení 11.9.2020
Poznámka Tato studie byla ukončena předčasně z důvodu Interim analýzy a doporučení IMDC, jelikož nedošlo k naplnění primárního i sekundárního endpointu.
Centra, kde bude probíhat KH Nemocnice Na Bulovce,Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí,Budínova 67/2,Praha 8,180 81
Fakultní nemocnice Brno,Klinika infekčních chorob,Jihlavská 20 ,Brno ,625 00
Nemocnice Kyjov,Infekční oddělení,Strážovská 1247/22,Kyjov ,697 01
Fakultní nemocnice Ostrava,Klinika infekčního lékařství FNO a LF OU,17. listopadu 1790/5,Ostrava - Poruba ,708 52

Zpět na seznam