ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie MULTICENTRICKÁ, RANDOMIZOVANÁ, OTEVŘENÁ STUDIE FÁZE III POROVNÁVAJÍCÍ ATEZOLIZUMAB (PROTILÁTKU PROTI PD-L1) V KOMBINACI S ADJUVANTNÍ CHEMOTERAPIÍ NA BÁZI ANTRACYKLINU/TAXANU OPROTI SAMOTNÉ CHEMOTERAPII U PACIENTŮ S OPEROVATELNÝM TROJITĚ NEGATIVNÍM KARCINOMEM PRSU
EudraCT number 2016-003695-47
Číslo protokolu WO39391
Zadavatel F. Hoffmann-La Roche Ltd., Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Switzerland
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prsu
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 12.4.2018
Datum schválení MEK 14.5.2018
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581,Hradec Králové,500 05
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I.P.Pavlova 6,Olomouc,77520

Zpět na seznam