Detail klinického hodnocení

Název studie Jednoramenné multicentrické mezinárodní klinické hodnocení tisotumab vedotinu (HuMax TF ADC) u dříve léčeného recidivujícího nebo metastatického karcinomu děložního hrdla
EudraCT number 2017-003413-25
Číslo protokolu GCT1015-04
Zadavatel Genmab A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 Copenhagen V, Denmark
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom děložního hrdla
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 2.3.2018
Datum schválení MEK 7.3.2018
Datum zahájení 20.7.2018
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Olomouc,O nkologická klinika,I. P. Pavlova 6,Olomouc,779 00
Nemocnice Na Bulovce, Gynekologicko-porodnická klinika,Budínova 67/2,Praha 8 - Libeň ,180 81 (již neprobíhá)
Fakultní Nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika,Jihlavská 20,Brno,625 00
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Gynekologicko-porodnická klinika,Apolinářská 18,Praha 2-Nové Město,128 51

Zpět na seznam