ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení s paralelními skupinami posuzující účinnost a bezpečnost evinacumabu u pacientů s homozygotní familiární hypercholesterolémií
EudraCT number 2017-001388-19
Číslo protokolu R1500-CL-1629
Zadavatel Regeneron Pharmaceuticals Inc., 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, New York, 10591, United States of America
Indikační skupina Kardio-vaskulární systém
Diagnóza homozygotní familiární hypercholesterolémií
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 23.4.2018
Datum schválení MEK
Datum zahájení nezahájena v ČR
Datum ukončení 17.3.2020
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní poliklinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, III. Interní klinika,Centrum preventivní kardiologie,Karlovo náměstí 32,Praha 2,128 08

Zpět na seznam