ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Placebem kontrolované, dvojitě zaslepené, randomizované klinické hodnocení posuzující účinek dávky 300 mg inclisiranu sodného podávaného formou podkožní injekce u pacientů s heterozygotní formou familiární hypercholesterolémie (HeFH) a se zvýšenou hladinou nízkodenzitního lipoproteinu cholesterolu (LDL-C ).
EudraCT number 2017-002472-30
Číslo protokolu MDCO-PCS-17-03
Zadavatel The Medicines Company, 8 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, United States of America
Indikační skupina Kardio-vaskulární systém
Diagnóza heterozygotní forma familiární hypercholesterolémie (HeFH) a zvýšená hladina nízkodenzitního lipoproteinu cholesterolu (LDL-C )
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2017
Datum schválení SÚKL 19.12.2017
Datum schválení MEK 2.11.2017
Datum zahájení 25.1.2018
Datum ukončení 26.9.2019
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Nemocnice Na Bulovce,Oddělení funkční diagnostiky a Centrum preventivní péče,Budínova 67/2,Praha 8,180 81
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.,Oddělení klinické biochemie,M. Gorkého 77, Trutnov,541 21
Institut klinické a experimentální medicíny,Pracoviště preventivní kardiologie,Vídeňská 1958/9,Praha 4,140 21

Zpět na seznam