ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III posuzující účinnost a bezpečnost ribociclibu s endokrinní terapií jako adjuvantní léčbou pacientů s HER2-negativním vysoce rizikovým časným karcinomem prsu pozitivním na hormonální receptory
EudraCT number 2014-001795-53
Číslo protokolu CLEE011G2301
Zadavatel Novartis Pharma AG,Lichtstrasse 35, 4056 Basel,Switzerland
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prsu
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2017
Datum schválení SÚKL 2.10.2017
Datum schválení MEK 12.6.2017
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice v Motole,, Úvalu 84,Praha 5,150 06
Fakultní nemocnice Brno,Interní hematologická a onkologická klinika,Jihlavská 20,Brno,625 00
Masarykův onkologický ústav,Klinika komplexní onkologické péče,Žlutý kopec 7,Brno,656 53
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Radioterapeutická a onkologická klinika,Šrobárova 50,Praha 10,100 34
Multiscan s.r.o.,,Kyjevská 44,Pardubice,532 03
Fakultní nemocnice Hradec Králové,Klinika onkologie a radiologie,Sokolská 580,Hradec Králové,500 05
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.,Oddělení klinické onkologie,Havlíčkovo nábřeží 600,Zlín,762 75
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., onkologie,,Máchova 400,Benešov,256 01
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I. P. Pavlova 185/6,Olomouc,779 00
ONKO-CENTRUM Medicon Services s.r.o.,,Roškotova 1717/2,Praha 4,140 44
Nemocnice Na Bulovce,Ústav radiační onkologie,Budínova 67/2,Praha 8 ? Libeň,180 81

Zpět na seznam