ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie bezpečnosti a účinnosti různých dávek a dávkovacích režimů evinacumabu u pacientů s perzistentní hypercholesterolémií i přes maximální tolerovanou léčbu na úpravu hladin lipidů
EudraCT number 2017-001508-31
Číslo protokolu R1500-CL-1643
Zadavatel Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY,10591, United States of America
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza perzistentní hypercholesterolémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2017
Datum schválení SÚKL 20.11.2017
Datum schválení MEK 3.11.2017
Datum zahájení 29.5.2018
Datum ukončení 11.1.2021
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Lékařská fakulta UK a FN v Hradci Králové,III. Interní gerontometabolická klinika ,Sokolská 581,Hradec Králové,50005
III.interní klinika 1. LF UK a VFN, Fakultní poliklinika,Centrum preventivní kardiologie,Karlovo náměstí 32,Praha 2,12808
CCBR Czech Prague s.r.o., Vinohradská 1597/174,Praha 3,13000
Thomayerova nemocnice,Centrum kardiovaskulární prevence,Vídeňská 800,Praha 4,14059
Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Svitavská nemocnice,Interní oddělení,Kollárova 643/7,Svitavy,56825
Poličská nemocnice s.r.o. ,Interní ambulance,Eimova 294,Polička,57201
Fakultní nemocnice v Motole,Ústav lékařské chemie a klinické biochemie, 2. LF UK a FN Motol, Metabolická a osteologická ambulance,V Úvalu 84,Praha 5,15006
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.,Oddělení klinické biochemie,Maxima Gorkého 77,Trutnov,54101

Zpět na seznam