ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE S PARALELNÍMI SKUPINAMI HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST ALIROCUMABU U PACIENTŮ S HOMOZYGOTNÍ FAMILIÁRNÍ HYPERCHOLESTEROLÉMIÍ
EudraCT number 2017-000351-95
Číslo protokolu R727-CL-1628
Zadavatel Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 777 Old Saw Mill River Road,Tarrytown, NY,10591, United States of America
Indikační skupina Kardio-vaskulární systém
Diagnóza homozygotní familiární hypercholesterolémie
Zařazovaná populace Dospívající (12 - 17 let)
Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2017
Datum schválení SÚKL 25.8.2017
Datum schválení MEK
Datum zahájení 27.3.2018
Datum ukončení 20.3.2020
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní poliklinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, III. Interní klinika,Centrum preventivní kardiologie,Karlovo náměstí 32,Praha 2,128 08

Zpět na seznam