Detail klinického hodnocení

Název studie Adoptivní transfer haploidentických ex-vivo expandovaných NK buněk pacientům s refrakterní nebo relabující akutní myeloidní leukémií v rámci alogenní transplantace krvetvorby od haploidentického příbuzného dárce po sekvenčním přípravném protokolu. Monocentrická, otevřená studie fáze IIa s eskalujícím dávkováním.
EudraCT number 2017-001119-35
Číslo protokolu UHKT-CAML-NK-01
Zadavatel Ústav hematologie a krevní transfuze (Institute of Hematology and Blood Transfusion),U Nemocnice 2094/1 ,Praha 2,128 20
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza akutní myeloidní leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2017
Datum schválení SÚKL 10.1.2018
Datum schválení MEK
Datum zahájení 3.4.2018
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Ústav hematologie a krevní transfuze,Transplant Unit and Hematological Intensive Care Unit ,U Nemocnice 2094/1 ,Praha 2,128 20

Zpět na seznam