ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 3 s abemaciclibem v kombinaci se standardní adjuvantní endokrinní léčbou oproti samostatné standardní adjuvantní endokrinní léčbě u pacientů v časném stádiu HR pozitivního, HER2 negativního nádoru prsu s postižením uzlin a vysokým rizikem rekurence
EudraCT number 2016-004362-26
Číslo protokolu I3Y-MC-JPCF
Zadavatel Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza nádor prsu
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2017
Datum schválení SÚKL 14.7.2017
Datum schválení MEK 19.7.2021
Datum zahájení 18.1.2018
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN Plzeň,Onkologická a radioterapeutická klinika,alej Svobody 80,Plzeň,304 60
Nemocnice Hořovice,Onkologický stacionář,K Nemocnici 1106,Hořovice,268 31
Pardubická nemocnice,Oddělení klinické a radiační onkologie,Kyjevská 44,Pardubice,532 03
FN Motol,Onkologická klinika 2.LF UK a FN Motol,V Úvalu 84,Praha 5,150 06
Thomayerova nemocnice,Onkologická klinika 1. LF UK ,Vídeňská 800,Praha 4,140 59
Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika onkologická FNO a LF OU, 17.listopadu 1790/5, Ostrava - Poruba, 708 52

Zpět na seznam