ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrické, randomizované, částečně zaslepené, non-inferioritní klinické hodnocení srovnávající účinnost, bezpečnost a snášenlivost přípravku na čištění střev Eziclen?/Izinova? u pediatrické populace s přípravkem Klen-Prep? (PEG-Elektrolyty) podaných jeden den před kolonoskopií, u adolescentních pacientů ve věku 12 ? 17 let (včetně) > 40 kg.
EudraCT number 2016-002265-60
Číslo protokolu F-FR-58800-003
Zadavatel IPSEN PHARMA SAS, 65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, France
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza přípravek na čištění střev před kolonoskopií
Zařazovaná populace Dospívající (12 - 17 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2017
Datum schválení SÚKL 24.8.2017
Datum schválení MEK 28.6.2017
Datum zahájení 4.2.2017
Datum ukončení 15.5.2020
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ,Dětské oddělení, Gastroenterologie,Šrobárova 50,Praha 10,100 34
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ,Klinika dětského a dorostového lékařství, Gastroenterologie,U Nemocnice 2,Praha 2,128 08

Zpět na seznam