ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie MULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POSUZUJÍCÍ ATEZOLIZUMAB V POROVNÁNÍ S PLACEBEM PŘI PODÁVÁNÍ V KOMBINACI S PAKLITAXELEM, KARBOPLATINOU A BEVACIZUMABEM PACIENTKÁM S NOVĚ DIAGNOSTIKOVANÝM KARCINOMEM VAJEČNÍKU ČI VEJCOVODU NEBO S PRIMÁRNÍM PERITONEÁLNÍM KARCINOMEM STADIA III NEBO STADIA IV
EudraCT number 2016-003472-52
Číslo protokolu YO39523
Zadavatel F. Hoffman-La Roche Ltd., Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Switzerland
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom vaječníku
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2017
Datum schválení SÚKL 2.8.2017
Datum schválení MEK 30.8.2017
Datum zahájení 3.1.2018
Datum ukončení 6.6.2022
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultni nemocnice Ostrava,Porodnicko-gynekologická klinika,17. listopadu 1790/5,Ostrava-Poruba,70852
Fakultní nemocnice v Motole,Onkologická klinika 2 LF UK a FN Motol,V Úvalu 84,Praha 5,15006
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I.P. Pavlova 6,Olomouc,77520
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Gynekologicko-porodnicka klinika,Apolinářská 18,Praha 2,12000
Fakultní nemocnice Brno,Gynekologicko-porodnická klinika,Obilní trh 11,Brno,60200 (již neprobíhá)

Zpět na seznam