ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, nezaslepená studie fáze II zkoumající přípravek Nivolumab v kombinaci s přípravkem Ipilimumab oproti monoterapii přípravkem Sunitinib u subjektů s dříve neléčeným a pokročilým (neresekovatelným či metastatickým) karcinomem ledvin nejasných buněk
EudraCT number 2016-000706-12
Číslo protokolu SUNNIFORECAST
Zadavatel Goethe University Frankfurt, Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt, Germany
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza Karcinom ledvin nejasných buněk
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2017
Datum schválení SÚKL 3.12.2018
Datum schválení MEK 12.1.2018
Datum zahájení 18.9.2019
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I. P. Pavlova 185/6,Olomouc,77900 (již neprobíhá)
Fakultni nemocnice Hradec Králové,Klinika onkologie a radioterapie,Sokolská 581,Hradec Králové,50005

Zpět na seznam