ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III zkoumající přípravek pembrolizumab (MK-3475) v monoterapii jako adjuvantní léčbu karcinomu ledvinových buněk po nefrektomii (KEYNOTE-564)
EudraCT number 2016-004351-75
Číslo protokolu MK-3475-564
Zadavatel Merck Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.,P.O.BOX 2000,Rahway, New Jersey 07065, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom ledvinových buněk po nefrektomii
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2017
Datum schválení SÚKL 31.5.2017
Datum schválení MEK 10.4.2017
Datum zahájení 11.8.2017
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Ostrava,Onkologická klinika,17. listopadu 1790,Ostrava - Poruba,708 52
FN Brno,Interní onkologická a hematologická klinika,Jihlavská 20,Brno,625 00
Fakultní nemocnice v Motole,Onkologická klinika 2. LF UK,V Úvalu 84,Praha 5,150 06 (již neprobíhá)
Nemocnice Na Bulovce,Ústav radiační onkologie,Budínova 67/2,Praha 8,180 81
Nemocnice AGEL Nový Jičín,Oddělení radioterapie,Purkyňova 2138/16,Nový Jičín,741 01
Thomayerova Nemocnice,Onkologická klinika 1. LF UK,Vídeňská 800,Praha 4,140 59
FN Olomouc,Onkologická klinika,I.P.Pavlova 6,Olomouc,779 00

Zpět na seznam