ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená klinická studie fáze 3 kontrolovaná placebem hodnotící udržovací léčbu Niraparibem u pacientek s pokročilým karcinomem vaječníků s klinickou odpovědí na prvoliniovou chemoterapii na bázi platiny.
EudraCT number 2015-000952-11
Číslo protokolu PR-30-5017-C
Zadavatel TESARO, Inc.,1000 Winter Street, Suite 3300, Waltham, MA 02451, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom vaječníků
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2017
Datum schválení SÚKL 15.6.2017
Datum schválení MEK 27.4.2017
Datum zahájení 29.11.2017
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Gynekologicko-porodnická klinika,Šrobárova 1150/50,Praha 10,100 34
Fakultní nemocnice v Motole,Onkologická klinika,V Úvalu 84,Praha 5 - Motol,150 06
Fakultní nemocnice Brno,Gynekologicko-porodnická klinika,Jihlavská 20,Brno,625 00
Fakultní nemocnice Ostrava,Gynekologicko-porodnická klinika,17. listopadu 1790,Ostrava-Poruba,708 52
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Gynekologicko-porodnická klinika,Apolinářská 18,Praha 2,128 51
Fakultní nemocnice Plzeň,Gynekologicko-porodnická klinika,Alej Svobody 80,Plzeň,304 60

Zpět na seznam