ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná studie fáze III zkoumající přípravek pembrolizumab podávaný souběžně s chemoradiací a jako udržovací léčba oproti samostatné léčbě chemoradiací u subjektů s lokálně pokročilým dlaždicobuněčným karcinomem hlavy a krku (KEYNOTE-412)
EudraCT number 2016-003934-25
Číslo protokolu MK-3475-412
Zadavatel Merck Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.,P.O.BOX 2000,Rahway, New Jersey 07065, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza dlaždicobuněčný karcinom hlavy a krku
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2017
Datum schválení SÚKL 26.4.2017
Datum schválení MEK 8.3.2017
Datum zahájení 4.10.2017
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Hradec Králové,Klinika onkologie a radioterapie,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05
Fakultní nemocnice v Motole,Onkologická klinika,V Úvalu 84,Praha 5,150 06
Fakultní nemocnice Brno,Interní hematologická a onkologická klinika,Jihlavská 20,Brno,625 00 (již neprobíhá)
Fakultní nemocnice Ostrava,Onkologická klinika,17.listopadu 1790,Ostrava,708 52
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I.P. Pavlova 6,Olomouc,779 00
Nemocnice Na Bulovce,Ústav radiační onkologie,Budínova 67/2,Praha 8,180 81
FNKV, Radioterpautická a onkologická klinika, Šrobárova 1150/50, Praha 10, 100 34 (již neprobíhá)

Zpět na seznam