ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie FORWARD 1: Randomizovaná otevřená studie fáze 3 hodnotící bezpečnost a účinnost mirvetuximabu soravtansinu (IMGN853) v porovnání s chemoterapií podle volby zkoušejícího u žen s pokročilým epiteliálním karcinomem ovaria pozitivním na alfa folátový receptor, primárním karcinomem peritonea nebo karcinomem vejcovodu.
EudraCT number 2015-004060-11
Číslo protokolu 0403
Zadavatel ImmunoGen, Inc.,830 Winter Street,Waltham,MA 02451, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom vaječníku
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2017
Datum schválení SÚKL 26.5.2017
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení 25.9.2019
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultni Nemocnice Olomouc (FNOL) ,Onkologicka Klinika,I. P. Pavlova 6 ,Olomouc,779 00
Všeobecná Fakultni Nemocnice (VFN) v Praze Lekarské Fakulty Univerzity Karlovy (LF UK) ,Gynekologicko porodnická klinika,Apolinářská 18,Praha 2,128 00
Fakultni Nemocnice Ostrava (FNO),Gynekologicko porodnická klinika,17. listopadu 1790,Ostrava,708 52
Fakultni Nemocnice Na Bulovce (FNB) , Ustav Radiacni Onkologie 1.LF UK (Radiation Oncology Institute,Budinova 2,Praha 8,180 81
Fakultni Nemocnice Hradec Kralove (FNHK) ,Porodnicka a gynekologicka Klinika,Sokolská 581,Kralovehradecky,500 03

Zpět na seznam