ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie MULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POSUZUJÍCÍ ATEZOLIZUMAB (PROTILÁTKU PROTI PD-L1) JAKO ADJUVANTNÍ LÉČBU U PACIENTŮ S RENÁLNÍM KARCINOMEM S VYSOKÝM RIZIKEM ROZVOJE METASTÁZ PO NEFREKTOMII
EudraCT number 2016-001881-27
Číslo protokolu WO39210
Zadavatel F. Hoffmann-La Roche Ltd, Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Switzerland
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza renální karcinom
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2017
Datum schválení SÚKL 14.2.2017
Datum schválení MEK 8.2.2017
Datum zahájení 18.5.2017
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN Brno-Interní hemato onkologická klinika, Jihlavská 20 , Brno 62500
FN Motol-Onko.klinika 2.LF UK V Úvalu 84/1 Praha 5 15606
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. -oddělení radioterapie a onkologie, Purkyňova 2138/16, Nový Jičín 741 01
Nemocnice na Bulovce-Ústav radiační onkologie, Budínova 67/2, Praha 8, 180 81
Masarykuv onkologický ústav, Žlutý kopec 7,Brno,65653, (již neprobíhá)
Vseobecna fakultni nemocnice v Praze,Onkologická klinika VFN a 1. LF UK,U Nemocnice 2,Praha 2,12808
Thomayerova Nemocice,Onkologická Klinika 1.LF UK,Videnska 800,Praha,14059 (již neprobíhá)
Fakultni Nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I. P. Pavlova 6,Olomouc,77520 (již neprobíhá)
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Radioterapeutická a onkologická klinika,Šrobárova 1150,Praha 10,10034 (již neprobíhá)

Zpět na seznam