ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřená studie fáze 2, založená na riziku a léčebné odpovědi, hodnotící nivolumab a brentuximab vedotin (N + Bv) u dětí, dospívajících a mladých dospělých pacientů s relabovaným/refrakterním CD30+ klasickým Hodgkinovým lymfomem (cHL) po selhání první linie léčby, u pacientů se suboptimální léčebnou odpovědí následováno podáváním brentuximabu a bendamustinu (Bv + B)
EudraCT number 2016-002347-41
Číslo protokolu CA209-744
Zadavatel Bristol-Myers Squibb International Corporation, Chaussée de la Hulpe 185, 1170 Brussels, Belgium
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza Hodgkinový lymfom
Zařazovaná populace Děti předškolní a nižší školní věk (2 - 11 let)
Dospívající (12 - 17 let)
Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2017
Datum schválení SÚKL 8.3.2017
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení 6.1.2020
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice v Motole,Klinika dětské hematologie a onkologie,V Úvalu 84,Praha 5,150 06

Zpět na seznam