ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, 12-ti týdenní studie fáze 3, se 40-ti týdenním, aktivně kontrolovaným, dvojitě zaslepeným prodloužením, hodnotící účinnost a bezpečnost K-877 u dospělých pacientů s hladinou triglyceridů ?500 mg/dl a < 2000 mg/dl nalačno a normální renální funkcí
EudraCT number 2015-003511-37
Číslo protokolu K-877-301
Zadavatel Kowa Research Institute, Inc., 430 Davis Drive, Suite 200, Morrisville, NC 27560, United States of America
Indikační skupina Kardio-vaskulární systém
Diagnóza dyslipidemie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2017
Datum schválení SÚKL 27.4.2017
Datum schválení MEK 15.6.2017
Datum zahájení 31.7.2017
Datum ukončení 2.8.2019
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.,Oddělení klinické biochemie,Maxima Gorkého 77,Trutnov,541 21
Fakultní nemocnice v Motole,Ústav klinické biochemie a patobiochemie,V Úvalu 84,Praha 5,150 06
MUDr. Nina Zemková, s.r.o.,Interní ambulance ,Masarykovo náměstí 155,Uherské Hradiště,686 01
Fakultní nemocnice Hradec Králové,III. interní gerontometabolická klinika,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Klinika endokrinologie a metabolismu,U Nemocnice 1,Praha 2,12808

Zpět na seznam