Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 2 hodnotící léčbu ponatinibem u pacientů s chronickou myeloidní leukemií v rezistentní chronické fázi k posouzení účinnosti a bezpečnosti rozsahu dávek
EudraCT number 2014-001617-12
Číslo protokolu AP24534-14-203
Zadavatel ARIAD Pharmaceuticals, Inc., 26 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, United States of America
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza chronická myeloidní leukemie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2016
Datum schválení SÚKL 17.1.2017
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Ústav hematologie a krevní transfúze, U Nemocnice 2094/1,Praha 2,12820
Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6,Olomouc,77520

Zpět na seznam