ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Fixní kombinace v terapii dyslipidemie a hypertenze. Randomizovaná cross-over studie
EudraCT number 2016-004530-15
Číslo protokolu FILIP_V1.1
Zadavatel Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza dyslipidémie a hypertenze
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2016
Datum schválení SÚKL 7.2.2017
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH VFN,III. interní klinika VFN a 1. LF UK,U nemocnice 1,Praha,128 08
LF MU a FN u sv. Anny,II. interní klinika,Pekařská 53,Brno,656 91
Palacký University, Olomouc,Center for hypertension,Kosmonautů 13,Olomouc,772 00
Thomayerova nemocnice,Center for Cardiovascular Prevention,Vídeňská 800,Praha,140 59

Zpět na seznam