ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie Fáze 3 přípravku ODM-201 oproti placebu jako doplňku ke standardní androgen deprivační terapii a docetaxelu u pacientů s metastazující hormon-senzitivní rakovinou prostaty
EudraCT number 2015-002590-38
Číslo protokolu 17777
Zadavatel Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Germany
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prostaty
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Nemocní
Rok předložení žádosti 2016
Datum schválení SÚKL 5.12.2016
Datum schválení MEK 4.1.2017
Datum zahájení 3.10.2017
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně, Pekařská 53,Brno,656 91
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ke Karlovu 6,Praha 2,128 08
UroCentrum Praha, Karlovo Náměstí 3,Praha 2,120 00
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové ? Nový Hradec,Králové ,500 05
Masarykův Onkologický Ústav ,Žlutý kopec 7,Brno,656 53
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84,Praha 5,150 06

Zpět na seznam