ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované multicentrické otevřené klinické hodnocení fáze 3 zkoumající acalabrutinib (ACP-196) v porovnání s léčbou zvolenou zkoušejícím, která zahrnuje buď idelalisib plus rituximab nebo bendamustin plus rituximab, u pacientů s relabující nebo refrakterní chronickou lymfatickou leukémií
EudraCT number 2015-004454-17
Číslo protokolu ACE-CL-309
Zadavatel Acerta Pharma BV, Kloosterstraat 9, 5349 AB Oss, The Netherlands
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza chronická lymfocytární leukemie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2016
Datum schválení SÚKL 6.12.2016
Datum schválení MEK 8.12.2016
Datum zahájení 23.3.2017
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Interní hematologická klinika,Šrobárova 50,Praha 10 ,100 34
Fakultní nemocnice Hradec Králové,IV. Interní hematologická klinika,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05
Fakultní nemocnice Plzeň,Hematologicko-onkologické oddělení,E. Beneše 13,Plzeň,305 99
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I.P.Pavlova 6,Olomouc,775 20
Fakultní nemocnice Brno,Interní hematologická a onkologická klinika,Jihlavská 20,Brno,625 00
Fakultní nemocnice Ostrava,Klinika hematoonkologie,17. listopadu 1790,Ostrava,708 52

Zpět na seznam