ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, nezaslepená studie fáze III, jejímž cílem je vyhodnotit účinnost a bezpečnost kombinace pembrolizumab (MK-3475) plus axitinib oproti monoterapii přípravkem sunitinib jakožto léčby první linie u lokálně pokročilého nebo metastazujícího karcinomu ledvinových buněk (mRCC) (KEYNOTE-426)
EudraCT number 2016-000588-17
Číslo protokolu MK-3475-426
Zadavatel Merck Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.,P.O.BOX 2000,Rahway, New Jersey 07065, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom ledviny
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2016
Datum schválení SÚKL 7.11.2016
Datum schválení MEK 14.11.2016
Datum zahájení 13.2.2017
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,Onkologicko-chirurgické oddělení,Pekařská 53,Brno,656 91
Nemocnice Na Bulovce,Ústav radiační onkologie,Budínova 67/2,Praha 8,180 81
FN Olomouc,Onkologická klinika,I.P. Pavlova 6,Olomouc,779 00
FN v Motole,Onkologická klinika 2. LF UK,V Úvalu 84,Praha 5,150 06
FN Královské Vinohrady,Radioterapeutická a onkologická klinika,Šrobárova 1150/50,Praha 10,100 34
FN Plzeň,Onkologická a radioterapeutická klinika,Alej Svobody 80,Plzeň- Lochotín,304 60

Zpět na seznam