ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie ezaslepená studie fáze II s jedním ramenem zkoumající přípravek pembrolizumab (MK-3475) v monoterapii u lokálně pokročilého/metastazujícího karcinomu ledvinových buněk (mRCC) (KEYNOTE-427)
EudraCT number 2016-000589-47
Číslo protokolu 3475-427
Zadavatel Merck Sharp & Dohme LLC, 126 East Lincoln Ave.,P.O.BOX 2000,Rahway, New Jersey 07065, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom ledviny
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2016
Datum schválení SÚKL 1.11.2016
Datum schválení MEK 10.4.2017
Datum zahájení 21.7.2017
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN Olomouc,Onkologická klinika,I.P.Pavlova 6,Olomouc,779 00
Masarykův onkologický ústav ,,Žlutý kopec 7 ,Brno,656 53
FN Hradec Králové,Radioterapeutická a onkologická klinika,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05 (již neprobíhá)
Thomayerova nemocnice ,Onkologická klinika 1. LF UK,Vídeňská 800,Praha 4,140 59

Zpět na seznam