ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 k posouzení účinnosti a bezpečnosti přípravku QPI-1002 v prevenci opožděného nástupu funkce štěpu u příjemců dárcovské ledviny od starších dárců po mozkové smrti
EudraCT number 2015-003078-33
Číslo protokolu QRK306
Zadavatel Quark Pharmaceuticals, Inc.,6501 Dumbarton Circle,Fremont,CA 94555, United States
Indikační skupina Transplantace (orgánů)
Diagnóza Pacienti po transplantaci ledvin
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2016
Datum schválení SÚKL 31.1.2017
Datum schválení MEK 13.7.2016
Datum zahájení 24.4.2017
Datum ukončení 6. 3. 2019
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH IKEM - Institut klinické a experimentální medicíny,Klinika Nefrologie,Vídeňská 1958/9,Praha 4-Krč,140 21

Zpět na seznam