ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované klinické hodnocení fáze 2 posuzující axitinib a TRC105 v porovnání se samotným axitinibem (včetně zaváděcí fáze 1b se zvyšováním dávky) u pacientů s pokročilým nebo metastatickým renálním karcinomem
EudraCT number 2015-003436-13
Číslo protokolu 105RC101
Zadavatel TRACON Pharmaceuticals, Inc., 4350 La Jolla Village Drive, Suite 800, San Diego, CA 92122, United states of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom ledviny
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2016
Datum schválení SÚKL 22.6.2016
Datum schválení MEK 9.3.2016
Datum zahájení 27.10.2016
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Brno,Interní hematologická a onkologická klinika,Jihlavská 20,Brno,625 00
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,Onkologicko-chirurgické oddělení,Pekařská 53,Brno,656 91
Thomayerova nemocnice,Onkologická klinika 1. LF UK,Vídeňská 800,Praha 4 - Krč,140 59
Nemocnice Na Bulovce,Ústav radiační onkologie,Budínova 67/2,Praha 8 - Libeň,180 81
Masarykův onkologický ústav,Klinika komplexní onkologické péče,Žlutý kopec 7,Brno,656 53

Zpět na seznam