ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Osmitýdenní, otevřená, sekvenční studie pro stanovení dávky, hodnotící účinnost a bezpečnost alirocumabu u dětí a dospívajících s heterozygotní familiární hypercholesterolémií, následovaná prodlouženou fází
EudraCT number 2015-003766-85
Číslo protokolu DFI14223
Zadavatel Sanofi-aventis recherche & developpement,1 avenue Pierre Brossolette, 91380 Chilly-Mazarin,France
Indikační skupina Neonatologie, pediatrie
Diagnóza heterozygotní familiární hypercholesterolémie
Zařazovaná populace Děti předškolní a nižší školní věk (2 - 11 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2016
Datum schválení SÚKL 18.7.2016
Datum schválení MEK 27.7.2016
Datum zahájení 15.9.2016
Datum ukončení 8.2.2019
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN Motol, Ústav lékařské chemie a klinické biochemie, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
KN T.Bati, a.s.,Pediatrická klinika,Havlíčkovo nábř. 600,Zlín,760 00
FN Brno,Pediatrická klinika,Černopolní 9,Brno,613 00

Zpět na seznam