ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřené, jednoramenné, multicentrické klinické hodnocení bezpečnosti, snášenlivosti a účinnosti léčby evolocumabem z hlediska snížení hladiny LDL-C při současné dietě a hypolipidemické léčbě u pediatrických subjektů ve věku od 10 do 17 let s heterozygotní formou familiární hypercholesterolémie (HeFH) a homozygotní formou familiární hypercholesterolémie (HoFH)
EudraCT number 2015-002276-25
Číslo protokolu 20120124
Zadavatel Amgen Inc, One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,CA 91320, United States of America
Indikační skupina
Diagnóza hypercholesterolémie
Zařazovaná populace Děti předškolní a nižší školní věk (2 - 11 let)
Dospívající (12 - 17 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2016
Datum schválení SÚKL 4.5.2016
Datum schválení MEK 6.10.2016
Datum zahájení 27.3.2017
Datum ukončení 27.2.2020
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Nemocnice Pardubického kraje a.s., Svitavská nemocnice,Dětské a novorozenecké oddělení,Kollárova 643/7,Svitavy,568 25
Fakultní nemocnice Ostrava,Klinika dětského lékařství,17.listopadu 1790,Ostrava,708 52
Fakultní nemocnice v Motole,Ústav lékařské chemie a klinické biochemie,V Úvalu 84,Praha 5,150 06

Zpět na seznam