ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, otevřená studie hodnotící léčbu ponatinibem oproti nilotinibu u pacientů s chronickou myeloidní leukémií v chronické fázi po rezistenci k imatinibu
EudraCT number 2015-001318-92
Číslo protokolu AP24534-15-303
Zadavatel ARIAD Pharmaceuticals, Inc.,26 Landsdowne Street,Cambridge,MA 02139
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza Chronická myeloidní leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2015
Datum schválení SÚKL 15.12.2015
Datum schválení MEK 18.1.2016
Datum zahájení 1.11.2016
Datum ukončení 7.4.2020
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN Ostrava, Klinika hematoonkologie, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba
FN Hradec Králové, IV. interní hematologická klinika, Sokolská 581, Hradec Králové 500 05
Fakultní nemocnice Olomouc,,I.P. Pavlova 6,Olomouc,775 20

Zpět na seznam