ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie ABT-414 samostatně nebo ABT-414 s temozolomidem v porovnání s lomustinem nebo temozolomidem u recidivujícího glioblastomu: Randomizovaná studie fáze II skupiny EORTC pro mozkové nádory.
EudraCT number 2014-004438-24
Číslo protokolu M14-483
Zadavatel AbbVie Deutschland, GmbH & Co. KG, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, Germany
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza multiformní glioblastom
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2015
Datum schválení SÚKL 25.9.2015
Datum schválení MEK 13.10.2015
Datum zahájení 12.1.2016
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice v Motole, Onkologicka klinika, V Úvalu 84, 150 06 Praha
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Fakultní nemocnice Ostrava, Onkologická klinika, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

Zpět na seznam