ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrické, randomizované, otevřené, celosvětové klinické hodnocení fáze II monoterapie MEDI4736, monoterapie tremelimumabem a terapie MEDI4736 v kombinaci s tremelimumabem u pacientů s recidivujícím nebo metastazujícím karcinomem skvamózních buněk hlavy a krku
EudraCT number 2014-003717-29
Číslo protokolu D4193C00003
Zadavatel AstraZeneca AB, SE- 151 85 Södertälje, Sweden
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom hlavy a krku
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2015
Datum schválení SÚKL 9.7.2015
Datum schválení MEK 11.5.2015
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,1. lékaršká fakulta Univerzity Karlovy/Onkologická klinika,U nemocnice 499/2,Praha 2,128 00
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.,Onkologické oddělení,Havlíčkovo nábřeží 600,Zlín,762 75
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I. P. Pavlova 6,Olomouc,775 20

Zpět na seznam