Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřená studie fáze II hodnotící sargramostim u pacientů léčených myelosupresivní indukční chemoterapií pro akutní myeloidní leukémii
EudraCT number 2015-000479-28
Číslo protokolu LTS13932
Zadavatel Genzyme Corporation, 500 Kendall Street, 02142 Cambridge, MA, United States of America
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza akutní myeloidní leukémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2015
Datum schválení SÚKL 3.8.2015
Datum schválení MEK 17.8.2015
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika hematoonkologie, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Fakultní nemocnice Hradec Králové, IV. interní hematologická klinika, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Zpět na seznam