ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení paralelních skupin hodnotící účinnost, bezpečnost a snášenlivost evolocumabu, podávaného po dobu 24 týdnů, z hlediska snížení LDL cholesterolu při současné dietě a terapii snižující hladinu lipidů u pediatrických pacientů ve věku 10 až 17 let s heterozygotní familiární hypercholesterolémií (HeFH)
EudraCT number 2014-002277-11
Číslo protokolu 20120123
Zadavatel Amgen Inc, One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320, United States of America
Indikační skupina Kardio-vaskulární systém
Diagnóza heterozygotní familiární hypercholesterolémie (HeFH)
Zařazovaná populace Děti předškolní a nižší školní věk (2 - 11 let)
Dospívající (12 - 17 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2015
Datum schválení SÚKL 23.6.2015
Datum schválení MEK 4.6.2015
Datum zahájení 22.2.2016
Datum ukončení 26.6.2019
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Ostrava,Klinika dětského lékařství,17.listopadu 1790,Ostrava,708 52
Fakultní nemocnice v Motole,Ústav lékařské chemie a klinické biochemie,V Úvalu 84,Praha 5,150 06

Zpět na seznam