ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Mezinárodní, multicentrická, jednoramenná, otevřená studie bezpečnosti, snášenlivosti a účinnosti alirocumabu na aterogenní lipoproteiny u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem a závažnou hypercholesterolémií, která není dostatečně kontrolována konvenční hypolipidemickou terapií
EudraCT number 2015-000620-28
Číslo protokolu LPS14245
Zadavatel sanofi-aventis groupe, 54, rue La Boétie, 75008 Paris, France
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza hypercholesterolémie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2015
Datum schválení SÚKL 31.7.2015
Datum schválení MEK 13.8.2015
Datum zahájení 25.9.2015
Datum ukončení 15.2.2019
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH MUDr. Nina Zemkova, s.r.o., Interní ambulance, Masarykovo nám. 155, Uherské Hradiště 686 01
FN u sv.Anny v Brně,Oddělení klinické biochemie (OKB),Pekařská 53,Brno,656 91
FN Hradec Králové,III. interní gerontometabolická klinika,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05
LF UP a FN Olomouc,III. interní klinika ? nefrologická, revmatologická a endokrinologická,I.P.Pavlova 6,Olomouc,772 00 (již neprobíhá)
1.LF UK a VFN v Praze,III. interní klinika ? klinika endokrinologie a metabolismu,U Nemocnice 1,128 21 Praha 2,

Zpět na seznam