ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřené, jednoramenné, multicentrické klinické hodnocení posuzující klinickou účinnost a bezpečnost tobolek Lynparza (olaparib) při udržovací monoterapii pacientek s karcinomem vaječníku s mutací BRCA citlivým na léčbu platinou, u nichž došlo k relapsu a které úplně nebo částečně odpovídají na chemoterapii založenou na platině (ORZORA)
EudraCT number 2015-000734-30
Číslo protokolu D0816C00012
Zadavatel AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Sweden
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom vaječníku
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2015
Datum schválení SÚKL 17.6.2015
Datum schválení MEK 2.7.2015
Datum zahájení 14.12.2015
Datum ukončení 24.8.2021
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN Ostrava, Gynekologicko-porodnická klinika
FN Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Nemocnice Nový Jičín, Onkologická ambulance
Masarykův onkologický ústav,Klinika komplexní onkologické péče,Žlutý kopec 7,Brno,656 53
Fakultní nemocnice v Motole,Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol ,V Úvalu 84/1 ,Praha 5 ,150 06
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I. P. Pavlova 6 ,Olomouc,775 20
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Gynekologicko - porodnická klinika,Apolinářská 441/ 18, Praha 2,128 00
Fakultní nemocnice Hradec Králové,Porodnická a gynekologická klinika,Sokolská 581 ,Hradec Králové,500 05 (již neprobíhá)

Zpět na seznam